«Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Պրիվոլնոյե բնակավայրում 29.82հա տարածքի անտառապատում ծրագրի վերաբերյալ

24-02-2020

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. մարտի 04-ին, ժամը 13:00-ին Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքապետարանում /գ. Սարչապետ, 1-ին փողոց, շենք 68/ տեղի կունենան «Աքսեսս Քոնսալթ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Պրիվոլնոյե՝ բնակավայրում 29.82հա տարածքի անտառապատում ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ։
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>