Հայտարարություն Հայաստանում գործող բոլոր տնկարանների համար

24-02-2020

Շրջակա միջավայրի նախարարությունն իրականացնում է տեղական տնկարանային տնտեսություններում առկա տնկանյութի քանակական և որակական հատկանիշների նախնական գնահատում։

<
>