«Մուլտի Գրուպ-Սթոուն» ՓԲԸ-ի Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ-Սթոուն» տրավերտին տեղամասի բաց լեռնային աշխատանքներով օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

17-02-2020

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. փետրվարի 28-ին ժամը 14:00-ին, Արարատի մարզի Ավշարի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Մուլտի Գրուպ-Սթոուն» ՓԲ ընկերության Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի «Մուլտի Գրուպ-Սթոուն» տրավերտին տեղամասի բաց լեռնային աշխատանքներով օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումները (2-րդ փուլ): 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>