«Վիկարտ» ՍՊԸ Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ

05-02-2020

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2020թ. փետրվարի 17-ին ժամը 14:00-ին Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Վիկարտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ հանրային քննարկում): 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>