Ս.թ. մարտի 12-ին տեղի կունենան ՙՌուսալ Արմենալ՚ ՓԲԸ-ի թափոնների տեղադրման տեղամասի նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

04-03-2014

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 8 հոդվածով սահմանված կարգով 2014 թվականի մարտի 12-ին ժամը 11.00-ին ՙՌուսալ Արմենալ՚ ՓԲԸ-ի տարածքում տեղի կունենան թափոնների տեղադրման տեղամասի աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում,ք. ԵրևանԿոմիտաս29, ՀՀբնապահպանությաննախարարությանպաշտոնականկայքում,  հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 57-74-14:

<
>