Արմավիրի մարզի (Արմավիր-3, Արմավիր-6, Արմավիր-8) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի վերաբերյալ

10-12-2019

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված 2019թ. դեկտեմբերի 18-ին ժամը 12:00-ին Արմավիրի մարզպետարանում տեղի կունենան Արմավիրի մարզի (Արմավիր-3, Արմավիր-6, Արմավիր-8) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտերի և դրանց փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկումներ /2-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18: 

<
>