(Արմավիր-1, Արմավիր-2, Արմավիր-4, Արմավիր-5, Արմավիր-7, Արմավիր-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի վերաբերյալ

05-12-2019

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ համաձայն 2019թ. դեկտեմբերի 17-ին ժամը 11:30-ին Արմավիրի մարզպետարանում տեղի կունենան Արմավիրի մարզի (Արմավիր-1, Արմավիր-2, Արմավիր-4, Արմավիր-5, Արմավիր-7, Արմավիր-9) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտերի և դրանց փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18:

<
>