«Նվեր Էդգարի Պետրոսյան» ՍՊԸ Կոտայքի մարզի Աղվերանի մարմարի հանքավայրի հարավ-արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ

05-12-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքով /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված 2019թ. դեկտեմբերի 16-ին, ժամը 12-00-ին Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի Արզական բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենան <<Նվեր Էդգարի Պետրոսյան>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Կոտայքի մարզի Աղվերանի մարմարի հանքավայրի հարավ-արևելյան տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18:

<
>