Մշակվում  է <<Թեղուտ>> ՓԲԸ-ի՝ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի  վարչական տարածքում արդյունաբերական  նպատակով  Դեբեդ գետից՝  296.5լ/վ և լցակույտերի դրենաժի համակարգից՝ 8.0լ/վ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության  նախագիծը

15-10-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի  նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է <<Թեղուտ>> ՓԲԸ-ի՝ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի  վարչական տարածքում արդյունաբերական  նպատակով  Դեբեդ գետից՝       296.5լ/վ և լցակույտերի դրենաժի համակարգից՝ 8.0լ/վ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2019 թվականի հոկտեմբերի  22-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>