Մշակվում է Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի վարչական տարածքում <<Արմենիան Տոբակո Քոմփանի>> ՍՊԸ-ի՝ արդյունաբերական և ոռոգման նպատակներով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 3,0 լ/վ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

02-10-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի վարչական տարածքում <<Արմենիան Տոբակո Քոմփանի>> ՍՊԸ-ի՝ արդյունաբերական և ոռոգման նպատակներով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 3,0 լ/վ ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2019 թվականի հոկտեմբերի 8-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>