Խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթին մասնակցելու հրավեր / Ծածկագիր-ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20

28-08-2019

Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար հայտարարվում է ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր ՇՄՆ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/20
 (Հրապարակված է 2019-08-23 16:04:00-ից մինչեւ 2019-08-30 11:00:00 ժամը ներառյալ)
https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5187242
 

<
>