«Գևորգյաններ» ՍՊԸ Գեղարքունիքի մարզի «Մթնաձորի» բազալտի երևակումում 2019-2020թ.թ. ընթացքում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության վերաբերյալ

16-08-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ. օգոստոսի 27-ին, ժամը 12:00-ին Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտի համայնքապետարանում տեղի կունենան <<Գևորգյաններ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Գեղարքունիքի մարզի «Մթնաձորի» բազալտի երևակումում 2019-2020թ.թ. ընթացքում  օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-17: 

<
>