<<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ <<Կոմպրեսորոյին և գլանման հանգույցներում փակ շրջանառու ջրի համակարգի ներդրում>> վերաբերյալ

16-08-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, սահմանված կարգով 2019թ. օգոստոսի 27-ին ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի Գրիբոեդով 25 հասցեում տեղի <<Ռուսալ Արմենալ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված <<Կոմպրեսորոյին և գլանման հանգույցներում փակ շրջանառու ջրի համակարգի ներդրում>> նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-17: 

<
>