<<Արթուր-Տարոն>> ԲԲԸ Լալվարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի արդյունահանման նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ

07-08-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն 2019թ. օգոստոսի 21-ին ժամը 14:30-ին Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Կոշաբերդի 5 հասցեում տեղի կունենան <<Արթուր-Տարոն>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված Լալվարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի արդյունահանման նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության /ՇՄԱԳ/ հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ փուլ):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-17: 
 

<
>