Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Հայկ Հովսեփյան փողոց, հ.31 և հ.31/2 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ/«ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՓԲԸ

12-07-2019

   

<
>