«Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» ՍՊԸ Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման վերաբերյա

11-07-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ համաձայն, սահմանված կարգով 2019թ. հուլիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ 2-րդ քննարկում/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011-22-02-17: 
 

<
>