Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքում Գագիկ Բատիկյանին պատկանող տարածքի 0.22կվ էլեկտրամատակարարում» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ քննարկում) /<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ

03-07-2019

   

<
>