<<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ <<Ասբեստի թափոնների տեղադրման տեղամասի կառուցման>> վերաբերյալ

27-06-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. հուլիսի 16-ին ժամը 12:30-ին Սիսիանի քաղաքապետարանում տեղի կունենան <<Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Քոնտուր Գլոբալ Հիդրո Կասկադ>> ՓԲԸ-ի <<Ասբեստի թափոնների տեղադրման տեղամասի կառուցման>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման /ՇՄԱԳ/ հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-17։

<
>