<<ԳՌՕՄ>> ՍՊԸ Նատրիումի հիպոքլորիտի արտադրական գործունեության վերաբերյալ

20-06-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. հուլիսի 4-ին, ժամը 12.00-ին Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան <<ԳՌՕՄ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Նատրիումի հիպոքլորիտի արտադրական գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-17։

<
>