<<Ա-ՔԱՐԱՎԱՆ>> ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆեր հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

19-06-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. հուլիսի 3-ին ժամը 12:00-ին Կաքավաձոր համայնքապետարանում տեղի կունենան <<Ա-ՔԱՐԱՎԱՆ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Կաքավաձորի տուֆեր հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-17։

<
>