<<Դրեամ Սթոն>> ՍՊԸ Արամուսի բազալտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

18-06-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն Արամուսի համայնքապետարանում 2019թ. հուլիսի 1-ին ժամը 12:00-ին տեղի կունենա <<Դրեամ Սթոն>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի <<Արամուսի բազալտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, հեռ. 011/22-02-17։

<
>