Մշակվում է Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի խմելու-կենցաղային նպատակով՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 3.9 լ/վ ջրաքանակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

17-06-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի  նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի խմելու-կենցաղային  նպատակով՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 3.9 լ/վ  ջրաքանակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից  ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի հունիսի 24-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:                                  
                                                 

Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>