<<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ ներկայացված Կոտայքի մարզի Կաքավաձորի գրանոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ

04-06-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2019թ. հունիսի 12-ին ժամը 12:00-ին Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան <<Հրազդանի ՃՇՇՁ>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված Կոտայքի մարզի Կաքավաձորի գրանոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ հանրային քննարկում):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am, հեռ. 011-22-02-17:

<
>