«Ավետիս-Տիգրան» ՍՊԸ Գետամեջի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման վերաբերյալ հանրային քննարկումները չեղյալ համարելու վերաբերյալ

31-05-2019

Հիմք ընդունելով Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի ղեկավարի 30.05.19թ N193 գրությունը՝ <<Շրջակա միջավայրի վրաազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. հունիսի 5-ին, ժամը 11:00-ին Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքապետարանում կայանալիք «Ավետիս-Տիգրան» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Գետամեջի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումները չեղյալ են համարվում:

<
>