Առափ>> ՍՊԸ Առափի ավազի հանքերևակումում 2019-2021թթ. օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

23-05-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. հունիսի 7-ին ժամը 11:00-ին, Արարատի մարզի Նոյակերտի համայնքապետարանում տեղի կունենան <<Առափ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Առափի ավազի հանքերևակումում 2019-2021թթ. օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/։
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am, հեռ. 011-22-02-17:

<
>