Մշակվում է ՙՙԳրին Հաուզ՚՚ ՍՊԸ-ի ՀՀ Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական/ոռոգում/ նպատակով՝ ՝ Աղստև գետից՝ 5.0 լ/վրկ ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

22-05-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է  ՙՙԳրին Հաուզ՚՚ ՍՊԸ-ի ՀՀ  Տավուշի մարզի Աչաջուր  համայնքի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական/ոռոգում/ նպատակով՝ ՝ Աղստև գետից՝ 5.0 լ/վրկ  ջրառի  նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2019 թվականի մայիսի 28-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
                     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>