<<Մանիսա>> ՍՊԸ-ի Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակման «Մանիսա» տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով 2019-2020թ.թ. կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

15-05-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. մայիսի 30-ին ժամը 15:00-ին, Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքապետարանում տեղի կունենան <<Մանիսա>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի երևակման «Մանիսա» տեղամասում օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով 2019-2020թ.թ. կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /2-րդ քննարկում/։ 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am,  հեռ. 011-22-02-17:

<
>