Մշակվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի վարչական տարածքում <<Իգիթ>> ՍՊԸ-ի արդյունաբերական նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 3.84 լ/վրկ ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

30-04-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է  ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան համայնքի վարչական տարածքում <<Իգիթ>> ՍՊԸ-ի արդյունաբերական    նպատակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ 3.84 լ/վրկ ջրառի նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա     2019 թվականի մայիսի  7-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>