Մշակվում է Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի՝ խմելու-կենցաղային նպատակով համայնքի վարչական տարածքում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 28.8 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

19-04-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն մշակվում է  Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի՝ խմելու-կենցաղային նպատակով համայնքի վարչական տարածքում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից  28.8 լ/վ ջրաքանակով  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի ապրիլի 26-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
                               

  Բնապահպանության  նախարարություն

<
>