Մշակվում են ոռոգման նպատակով <<Էջմիածին>> ՋՕԸ-ի համայնքների ջրառների ջրօգտագործման թույլտվությունների նախագծերը

09-04-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է  ոռոգման նպատակով <<Էջմիածին>> ՋՕԸ-ի՝ Էջմիածին - 192.0լ/վրկ, Զվարթնոց- 92.0 լ/վրկ, Տնկարան-48.0 լ/վրկ, Էջմիածնի ԵԳԿ-61.0 լ/վրկ,  Ծաղկունք –39.0 լ/վրկ,  Մրգաստան- 27.0 լ/վրկ,  Արտիմետ-154.0 լ/վրկ, Մուսալեռ-12.0 լ/վրկ, Արևաշատ- 73.0 լ/վրկ, Ոսկեհատ- 150.0 լ/վրկ, Տարոնիկ-38.0 լ/վրկ, Առատաշեն-13.0 լ/վրկ, Առատաշեն - 202.0 լ/վրկ, Խորոնք- 126.0լ/վրկ, Գրիբոյեդով-93.0լ/վրկ, Ակնաշեն-21.0լ/վրկ, Լուսագյուղ-18.0լ/վրկ, Ապագա-6.0 լ/վրկ և Առատաշեն-4.0 լ/վրկ ջրաքանակներով   համայնքներում խորքային հորերից  ստորերկրյա  ջրառի,  ինչպես  նաև   ջրհան կայաններից մակերևութային ջրառի՝  Մեծամոր համայնք – 109.0լ/վրկ,  Հայկաշեն-131.0լ/վրկ,  Ջրառատ-19.0 լ/վրկ ,  Ապագա-91.0լ/վրկ, Խորոնք- 38.0լ/վրկ, Գրիբոյեդով-71.0լ/վրկ, Արաքս-67.0 լ/վրկ,  Ջրառատ-44.0լ/վրկ,Հայկաշեն-15.0 լ/վրկ և Հայկաշեն -9.0 լ/վրկ ջրաքանակներով  համայնքների  ջրառների ջրօգտագործման թույլտվությունների  նախագծերը: 

Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքնեին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի ապրիլի 18-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,    5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                       Բնապահպանության նախարարություն

<
>