Մշակվում է ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի խմելու-կենցաղային նպատակով՝ <<Աբգարի>> և <<Չոլոյի>> աղբյուրներից 1.3 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:

08-04-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի խմելու-կենցաղային նպատակով՝ ՙՙԱբգարի՚՚ և ՙՙՉոլոյի՚՚  աղբյուրներից 1.3 լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից – 18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա 2019 թվականի ապրիլի 16-ին  ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

 ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>