Տավուշի մարզի Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայրի <ԱՋԻ-ՅԱԼ> տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ / «ՍԻ ԷՍ ՍԻ» ՍՊԸ

18-03-2019

   

<
>