Վահե Պետրոսյանի և Հիրանտ Կիրկոր Քուրթյանի կողմից ներկայացված Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 58/5 հասցեում թվով երեք՝ 14 հարկանի բազմաբնակարան շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

18-03-2019

   

<
>