Վահե Պետրոսյանի և Հիրանտ Կիրկոր Քուրթյանի կողմից ներկայացված Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 58/5 հասցեում թվով երեք՝ 14 հարկանի բազմաբնակարան շենքերի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

18-03-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, սահմանված կարգով 2019թ. մարտի 27-ին ժամը 11:00-ին Երևան քաղաքի, Պռոշյան 21/1 տարածքի 18 հասցեում տեղի կունենան համասեփականատերեր՝ Վահե Պետրոսյանի և Հիրանտ Կիրկոր Քուրթյանի կողմից ներկայացված Արաբկիր վարչական շրջանի Մամիկոնյանց 58/5 հասցեում թվով երեք՝ 14 հարկանի բազմաբնակարան շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am /հեռ. 011-22-02-17:

<
>