"Սևանի գետավազանային կառավարման պլան - 2019-2025" նախագծի հանրային խորհրդատվություն

13-03-2019

Սևան, ամփոփ հաշվետվություն

Սևանի հարցաշար
 

Ներբեռնել հրավերը

 

<
>