<<Հայր և Որդի Խուդավերդյաններ>> ՍՊԸ-ի <<Ազատամուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների>> վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

06-03-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2019թ. մարտի 19-ին ժամը 12:30-ին Տավուշի մարզի Դիտավան համանքի ղեկավարի նստավայրում տեղի կունենան <<Հայր և Որդի Խուդավերդյաններ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Ազատամուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ փուլ):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am /հեռ. 011-22-02-17:

<
>