Առաջարկ ներկայացնելու հրավեր (Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր)

06-03-2019

<<Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Հայաստան>>  ծրագրի իրականացման գրասենյակը Բնապահպանության նախարարության անունից հրավիրում է կազմակերպություններին՝ ներկայացնելու առաջարկ  ստորև ներկայացված ընդհանուր նկարագրին և տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող 10 հատ  էներգախնայող  վառարանների  մատակարարման համար։
                     ԱՌԱՋԱՐԿ

<
>