Մշակվում է Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր բնակավայրի խմելու-կենցաղային և 73.5 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակներով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

11-02-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր բնակավայրի խմելու-կենցաղային և 73.5 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակներով «Յաթաղ» և «Մեծ աղբյուր» աղբյուրներից և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից՝ համապատասխանաբար 30.0լ/վ և 40.0լ/վ ջրաքանակներով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2019 թվականի փետրվարի 18-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Բնապահպանության նախարարություն

<
>