<<Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ <<Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք>> ներդրումային ծրագիր Տրանշ 2-ի շրջանակներում, Ագարակ քաղաքի մոտ, հնագիտական տեղանքը շրջանցելու համար՝ Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա մայրուղու մոտավորապես 8կմ ճանապարհահատվածի կառուցման վերաբեր

29-01-2019

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, փետրվարի 8-ին ժամը 11:00-ին Արագածոտնի մարզպետարանում տեղի <<Ճաննախագիծ>> ինստիտուտ ՍՊԸ կողմից ներկայացված <<Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք>> ներդրումային ծրագիր  Տրանշ 2-ի շրջանակներում,  Ագարակ քաղաքի մոտ, հնագիտական տեղանքը շրջանցելու համար՝  Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա մայրուղու մոտավորապես 8կմ ճանապարհահատվածի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության (4-րդ փուլ):
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. Երևան Բուզանդի 1/3 հասցեում, բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am /հեռ. 011-22-02-17:

<
>