Մշակվում  է <<Արտաշատ-Վինկոն>> ՓԲԸ-ի՝ Արարատի  մարզի  Մխչյան համայնքի վարչական տարածքում ընկերությանը պատկանող 15.5 հա հողատարածքի  ոռոգման   նպատակով  15,6 լ/վ  ջրաքանակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը

25-01-2019

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է <<Արտաշատ-Վինկոն>> ՓԲԸ-ի՝ Արարատի  մարզի  Մխչյան համայնքի վարչական տարածքում ընկերությանը պատկանող 15.5 հա հողատարածքի  ոռոգման   նպատակով  15,6 լ/վ  ջրաքանակով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2019 թվականի փետրվարի 1-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,   5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                                  Բնապահպանության  նախարարություն

<
>