Մշակվում է <<Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ-ի ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով՝ Ողջի գետից՝ 3.3 լ/վրկ նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

20-12-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն, մշակվում է <<Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ-ի ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի վարչական տարածքում արդյունաբերական նպատակով՝ Ողջի գետից՝ 3.3 լ/վրկ նոր ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում փաստաթղթի քննարկումը տեղի կունենա 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:


Բնապահպանության նախարարություն

<
>