<< Զանգված>> ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Սյունիք 4 (Սիսիան համայնք), Սյունիք 6 (Գորայք համայնք) և Սյունիք 7 (Տաթև համայնք) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանր

24-10-2018

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2018թ. նոյեմբերի 1-ին, ժամը 11:00-ին Սյունիքի մարզպետարանի նիստերի տեղի կունենա <<Զանգված>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Սյունիքի մարզի Սյունիք 4 (Սիսիան համայնք), Սյունիք 6 (Գորայք համայնք) և Սյունիք 7 (Տաթև համայնք) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտերի և դրանց փորձաքննական գործընթացի վերաբերյալ հանրային ծանուցում և քննարկումներ /2-րդ փուլ/:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3հասցեում, հեռ. 011-22-02-18:

<
>