Ազգային փորձագետի թափուր աշխատատեղի համալրման մրցույթի հայտարարություն

10-10-2018

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը (GIZ) Բնապահպանության նախարարության հետ համատեղ <<Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարում, Հարավային Կովկաս>> ծրագրի շրջանակներում ՀՀ-ում էկոհամակարգային ծառայությունների վճարման (ԷԾՎ) սխեմայի շրջանակներում պիլոտային ծրագրերի իրագործելիության ուսումնասիրություն իրականացնելու համար անցկացնում է ազգային փորձագետի թափուր աշխատատեղի համալրման մրցույթ։

Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Կարճաժամկետ խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանք 
ՓՈՐՁԱԳԵՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

<
>