Մշակվում է <<Գործիքագործ>> ԲԲԸ-ի՝ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի վարչական տարածքում ընկերությանը պատկանող 3.0 հա հողատարածքի ոռոգման նպատակով 3.2 լ/վ ջրաքանակով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

10-10-2018

 ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

  Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է <<Գործիքագործ>> ԲԲԸ-ի՝ Արարատի  մարզի  Ոստան համայնքի վարչական տարածքում ընկերությանը պատկանող 3.0 հա հողատարածքի  ոռոգման   նպատակով  3.2 լ/վ  ջրաքանակով   ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2018 թվականի հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,   5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

    Բնապահպանության  նախարարություն
                                            
                                                                        
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
 

<
>