Մշակվում  է  <<Սյունիք>>  Ջրօգտագործողների ընկերության կողմից  ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ, Շվանիձոր, Ալվանք, Մեղրի և Նռնաձոր  համայնքների հողատարածքների ոռոգման  նպատակով ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվությունների   նախագծերը

12-09-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

      Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների  կառավարման  գործակալության  կողմից  ՀՀ  ջրային  օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն մշակվում  է  <<Սյունիք>>  Ջրօգտագործողների ընկերության կողմից  ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ, Շվանիձոր, Ալվանք, Մեղրի և Նռնաձոր  համայնքների հողատարածքների ոռոգման  նպատակով համապատասխանաբար՝  
 Ագարակ համայնք-111.0 հա, այդ թվում՝  Արաքս գետից՝ Արաքս  1,2  ջ/կայաններ-  80.0 հա- 29.63 լ/վ, Կարճևան 1 ջ/կայան- 11.0 հա, 4.07 լ/վ և Ագարակի 1 խորքային         հոր-  20.0 հա, 7.4 լ/վ ,
  Շվանիձոր  համայնք- 60.0 հա,  այդ թվում՝  Արաքս գետից՝ Շվանիձոր 1  ջ/կայան- 52.0 հա,  Շահաձոր  ջ/կայան  - 8.0 հա,  22.22 լ/վ 
 Ալվանք  համայնք- 82.0 հա, այդ թվում՝ Արաքս գետից՝  Ալվանք  1 ջ/կայան,  81.0 հա, 30.0 լ/վ ,  Ալվանքի 1  խորքային հոր՝  1.0 հա,  0.37 լ/վ
 Մեղրի  համայնք- 19.5 հա, այդ  թվում՝ Մեղրի գետից՝ Մեղրի 1  ջ/կայան-  17.5 հա, 6.43  լ/վ,   Շահարի մեծ  առու ՝ Մեղրի -2, Մեղրի-3  ջ/կայաններ -2.0 հա,  0.7 լ/վ
 Նռնաձոր համայնք- 126.0 հա, այդ  թվում՝  Արաքս գետ՝ Նռնաձորի 1  ջ/կայան- 65.0   հա,  24.07 լ/վ,  Բուղդադուզի  ջ/կայան՝ 61.0 հա,  22.59լ/վ  ջրաքանակներով  ջրառի  ջրօգտագործման  թույլտվությունների   նախագծերը: 
         Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա   2018 թվականի սեպտեմբերի  13-ին, ժամը 1600ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ,  541 սենյակ: 

Բնապահպանության  նախարարություն

<
>