«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ը կենսաբանական բազմազանության մասին վեցերորդ ազգային զեկույցի մշակմանն օժանդակելու նպատակով, հայտարարում է միջազգային փորձագետի ընտրության նախաորակավորման ընթացակարգ

04-09-2018

Փորձագետը պետք է օժանդակի Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի  վեցերորդ ազգային զեկույցի մշակման աշխատանքներն իրականացնող տեղական խորհրդատվական կազմակերպությանը և «ԲԾԻԳ»-ի անձնակազմին՝ տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված խնդիրների լուծման նպատակով: Միջազգային փորձագետի նախաորակավորման ընթացակարգերի վերաբերյալ հղումը բերված է ստորև.
https://www.epiu.am/wp-content/uploads/2018/09/CBD-International-Colsuntant-am-.doc 
(Հրապարակված է 2018-09-02 22:41:15-ից մինչեւ 2018-09-14 14:00:00 ժամը ներառյալ)

<
>