«ԲԾԻԳ» ՊՀ-ն հայտարարում է «Անապատացման դեմ պայքարի Հայաստանի ազգային զեկույցի» մշակման մրցույթ.

09-07-2018

Մրցույթի մանրամասները հասանելի են հետևյալ հղումով.
https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3951086
(Հրապարակված է 2018-07-06 18:29:00-ից մինչեւ 2018-07-13 11:00:00 ժամը ներառյալ)

 

<
>