ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ջրամբարի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Նիգավա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Ապարան>> ՓՀԷԿ-ի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

20-09-2017

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀօրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2017թ. Հոկտեմբերի 3-ին ժամը 12:00-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ջրամբարի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենան «Նիգավա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Ապարան>> ՓՀԷԿ-ի նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ հանրային քննարկում):

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, Ջրամբարի համայնքապետարանի շենքում, ք. Երևան Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am, հեռ. 010221568, 010220218:

<
>