Մշակվում  է ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական /ոռոգում/ նպատակով՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 7.5 լ/վրկ ջրառի  նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը

21-06-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի վարչական տարածքում գյուղատնտեսական /ոռոգում/ նպատակով՝ ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 7.5 լ/վրկ ջրառի  նոր ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17-ից–18-ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա 2018 թվականի հունիսի 26-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                      ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

<
>