Մշակվում է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաքի Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում ջրարբիացման նպատակով՝ ՙՙՍև քար-2՚՚ բնական աղբյուրից՝ 0,66 լ/վրկ ջրառի ջրօգտագործման թույլտվության նախագիծը

21-06-2018

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

    ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և ՀՀ կառավարության 07.03.03թ. N217 –Ն և . N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն,  մշակվում  է ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ  քաղաքի Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական տարածքում  ջրարբիացման նպատակով՝ ՙՙՍև քար-2՚՚ բնական  աղբյուրից՝ 0,66 լ/վրկ ջրառի  ջրօգտագործման թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2018 թվականի հունիսի 25-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:
                     

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
 

<
>